Про журнал

Видання присвячене вивченню літературної та культурної історії Галичини як знакового регіону України, який виявився на складному перетині цивілізаційних, культурних й ідеологічних процесів протягом всієї своєї історії. Темою першого випуску є культурна історія українського національного відродження в Галичині періоду між 1848-им і 1870-ми рр. Вивчаються проблеми становлення й розвитку українськомовної преси в Галичині, діяльність і творчість ключових постатей галицької культури, тодішні літературні тенденції, історичні умови та інтелектуальні інтенції.Видання рекомендується літературознавцям, історикам, культурологам, філософам, широкому колові шанувальників української культурної минувшини.